Address: 207-805 Christina Street, Point Edward, ON N7V1X6